redaktor naczelny: Leszek Lik,
internet@zycieolsztyna.pl;
Biuro promocji i reklamy:

tel. 505 129 273, reklama@zycieolsztyna.pl

(r) – materiał reklamowy lub powierzony.
Redakcja nie odpowiada za treść i formę powierzonych materiałów, zastrzega sobie prawo adiustacji powierzonych tekstów