Więcej pieniędzy na kulturę

Nakłady z budżetu miasta na kulturę mają wzrosnąć o ponad 1,6 mln zł – zapowiada prezydent Piotr Grzymowicz.
Jego zdaniem jednym z bardziej zaniedbanych obszarów w mieście jest kultura i jej samorządowe jednostki. – Ta ważna część życia naszej aktywności buduje wspólnotę – tę małą, lokalną, i tę dużą, narodową. Kultura jest takim dziwnym tworem, który jakoś sobie radzi także przy małym zaangażowaniu środków finansowych, ale wówczas – siłą rzeczy – traci swoją energię, impet i karłowacieje – twierdzi prezydent Olsztyna.
Dodaje, że po analizach finansowych udało mi się znaleźć dla kultury dodatkowe pieniądze, zarówno na wydatki majątkowe, jak i bieżące. W ramach autopoprawki do projektu budżetu nakłady na kulturę wzrosną o 1,16 mln zł jako udział własny w projekcie „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Olsztyńskiego Planetarium i Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie”. Projekt ma szansę uzyskać dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W na lata 2014–2020. Drugi z projektów odnosi się do amfiteatru. W tym przypadku w ramach funduszy na rewitalizację, olsztyński amfiteatr i MOK mogą się wzbogacić o sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy. Tutaj wsparcie z budżetu miałoby wynieść 513 tys. zł. Natomiast 10 tys. zł zostanie przeznaczone na projekt wspierania działań artystycznych na osiedlach.
mgres