W przedświątecznym nastroju

Olsztyn świątecznie udekorowany i oświetlony. Olsztynianie w pośpiechu czynią ostatnie sprawunki, kupują prezenty i choinki. W wielu zakładach pracy i środowiskach odbyły się spotkania opłatkowe i wigilijne. Między innymi wspólnie kolędowali weterani i seniorzy, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku oraz członkowie rad osiedlowych.
Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zorganizował doroczne Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe, na którym obecni byli członkowie zarządu województwa, radni sejmiku, szefowie instytucji wojewódzkich, samorządowcy z regionu oraz przedstawiciele wojska, policji i leśników.
Odbyło się też świąteczne spotkanie działających na Warmii i Mazurach służb mundurowych – żołnierzy, policjantów, strażników miejskich, strażników granicznych, funkcjonariuszy służby więziennej, funkcjonariuszy i pracowników administracji skarbowej, leśników, strażaków i przedstawicieli inspekcji transportu drogowego.
Dziennikarze zaproszeni zostali do Kurii Metropolitarnej i olsztyńskiego Ratusza.
Wszystkim spotkaniom towarzyszyła muzyka i śpiew kolęd.

Mirosław Rogalski