Budynek kurii zostanie docieplony

Pawie 1, 3 mln zł będzie kosztowała termomodernizacja budynku Kurii Metrpolitalnej Archidiecezji Warmińskiej przy ul. Pieniężnego w Olsztynie.
Realizacja projektu ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku. W planach jest m.in. zakupi montaż paneli fotowoltaicznych o mocy prawie 20 kW, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego (576 sztuk oświetlenia LED), termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej, modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej, a także wymiana źródeł ciepła.
Inwestycja szacowana jest na około 1,3 mln zł. Została ona dofinansowana kwotą ponad 1 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to możliwe dzięki Programowi Priorytetowemu 3.1 Poprawa jakości powietrza – Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budownictwie.
Realizacja zadania pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 82,24 Mga/a, a także zużycie energii o 1269, 21 GJ/rok.
Umowa w tej sprawie została podpisana przez władze kurii i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. – Inwestycja przede wszystkim pozwoli nam na oszczędności – stwierdził ks. kan. dr Mariusz Falk, ekonom Archidiecezji Warmińskiej. – Budynek przy ulicy Pieniężnego nie był od 20 lat modernizowany. Teraz oprócz docieplenia i wymiany źródła ciepła, zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Wytworzony prąd będziemy wykorzystywali na własny użytek.
mgres