Nowy partner UWM

Dwudziestu studentów z Chin od przyszłego roku akademickiego rozpocznie studia na UWM. To pierwszy efekt porozumienia o współpracy, które podpisał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM i Xing Baojun, rektor Uniwersytetu Technicznego Liaoning w Chinach (LNTU).
List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy, który rektorzy podpisali 29 listopada obejmuje następujące obszary: wymiana pracowników i studentów, podejmowanie wspólnych badań i publikacji, udział w seminariach i spotkaniach naukowych, wymiana materiałów naukowych i publikacji, tworzenie krótkoterminowych programów naukowych i wspólne działania badawcze. Porozumienie to ze strony UWM będzie realizować Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
Chińczycy chcą współpracę nawiązać jak najszybciej i gotowi są ponieść koszty kształcenia 20 swoich studentów na kierunku geodezja i geoinformatyka w języku angielskim na studiach magisterskich już od roku akademickiego 2019/20. – Poza tym bardzo liczymy na współpracę w zakresie badań naukowych – podkreśla rektor Xing Baojun.
Jak doszło do nawiązania kontaktów właśnie z LNTU? – To wynikło z moich wcześniejszych kontaktów z naukowcami z Chin i wielokrotnych wizyt w Chinach – wyjaśnia dr. hab. Paweł Wielgosz, dziekan WGIPiB.
mgres