Wraca ul. Dąbrowszczaków

Naczelny Sąd Administracyjny przywrócił nazwę ul. Dąbrowszczaków (dziś Erwina Kruka). Ustawa dekomunizacyjna nakazująca likwidację w przestrzeni publicznej nazw i symboli propagujących komunizm i innych systemów totalitarnych nałożyła ten obowiązek na samorządy. Miasto uznało, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian. Zrobił to za samorząd wojewoda warmińsko-mazurski, który zmienił ul. Dąbrowszczaków na ul. Erwina Kruka. Od tej decyzji władze Olsztyna odwołały się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację ratuszowi.
Wojewoda odwołał się, więc do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prawnicy ratusza skierowali do NSA swoje stanowisko w tej sprawie. – Bezrefleksyjne nadanie każdej opinii IPN waloru niepodważalnej, zwłaszcza w kwestii ocennej, jaką jest symbolizowanie komunizmu czy innego systemu totalitarnego, prowadziłoby do naruszenia zapisów Konstytucji RP – napisali miejscy prawnicy.
NSA podzielił ich stanowisko i zdecydował, że ul. Dąbrowszczaków zostaje.
mgres