Odkryto cmentarną aleję

Na dawnym cmentarzu ewangelickim przy ul. Partyzantów przeprowadzono sondażowe badania archeologiczne, które miały ustalić przebieg alei. Przy okazji odkryto cenne przedmioty zabytkowe.
Cmentarz odkryto przy okazji prowadzonej przebudowy ul. Partyzantów. Kilkadziesiąt grobów odkryto na zapleczu Komendy Wojewódzkiej Policji. By uniknąć zbytniej ingerencji w dawny cmentarz ważnym elementem jest ustalenie przebiegu alei cmentarnej, by poprowadzić po niej drogę do planowanego peronu. I właśnie to był główny cel badań sondażowych, które zlecił ratusz. W trakcie tych badań dokonano 5 wykopów, które miały długość od kilku do 35 metrów długości. Badania zakończyły się sukcesem. – Aleja cmentarna usytuowana była wzdłuż dłuższej osi cmentarza w układzie północ – południe. Biegnie ona równolegle do ul. Partyzantów, pod garażami znajdującymi się między budynkiem komendy a torowiskiem – mówi Adam Mackiewicz, prowadzący sondażowe badania.
Przy okazji prac sondażowych odkryto cenne przedmioty zabytkowe. To 5 monet, 7 guzików, 1 kulkę ołowianą, 1 metalową filiżaneczkę (prawdopodobnie zabawkę) oraz 1 przedmiot stożkowaty o nieokreślonym przeznaczeniu. Niewątpliwie najciekawszym i jednocześnie bardzo rzadkim egzemplarzem jest moneta srebrna, a konkretnie denarek, który powstał z wycięcia z tzw. półgrosza świdnickiego. Najprawdopodobniej jest to drugi egzemplarz znany w Polsce. Pierwszy pochodzi z Giecza pod Poznaniem. Natrafiono także na srebrny szeląg krzyżacki Michała Kuchmeistera von Sternberga z mennicy Gdańskiej datowany na lata 1414 – 1416. Inną ciekawą monetą jest szeląg miedziany Fryderyka II Wielkiego z 1752 roku wybity w mennicy królewieckiej. Pozostałe monety, to pospolite fenigi datowane na XIX wiek, a więc z okresu funkcjonowania cmentarza, wśród nich: 5 fenigów cesarstwa niemieckiego z 1876 roku i 10 fenigów z 1899 roku.
mgres