Na UWM powstaje interaktywny atlas historyczny

Naukowcy z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM pracują nad interaktywnym atlasem historycznym. który może stać się także ciekawą pomocą dydaktyczną.
Na prace otrzymali grant w wysokości prawie 1,4 mln zł z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
To największy z dotychczasowych grantów, zdobytych przez kortowskich humanistów. Zespół naukowy w składzie: dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM (kierownik projektu, na zdj. z prawej), dr hab. Andrzej Korytko z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego UWM 9 na zdj. z lewej) oraz dr hab. Konrad Wnęk i dr hab. Lidia Zyblikiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał prawie 1,4 mln zł z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W efekcie powstanie interaktywny atlas statystyczno-demograficzny Królestwa Polskiego, obejmujący lata 1815-1914. Prace badawcze i opracowanie wyników potrwają 5 lat. Zaczną się już w tym roku. – Zbierzemy wszystkie możliwe źródła statystyczne dotyczące Królestwa Polskiego, następnie utworzymy z tych źródeł komputerową bazę danych w postaci interaktywnego atlasu. Wszystkie dane będzie można oglądać na monitorze komputera w układzie przestrzennym – wyjaśnia prof. Krzysztof Narojczyk.
Naukowcy chcą opracować cyfrową mapę Kongresówki i przedstawić na niej kolorami dostępne dane statystyczne pozyskane z archiwów i źródeł już opublikowanych. Intensywność kolorów odda natężenie zjawiska. – Można będzie np. prześledzić strukturę narodowościową, zjawisko analfabetyzmu, ile było bydła rogatego w poszczególnych powiatach, co pozwoli zobaczyć, gdzie i jakie zwierzęta były hodowane. Można będzie zobaczyć strukturę własności ziemskiej, gdzie dominowała drobna szlachta, a gdzie były wielkie majątki ziemskie i gdzie występowały grunty rządowe. Takie przedstawienie danych pozwoli uchwycić charakter zjawisk, np. wyraźnie widać, że najwyższy wskaźnik umiejętności czytania był wzdłuż granicy z Niemcami, bo tam było najlepiej rozwinięte szkolnictwo – opowiada profesor.
mgres