Pieniądze na ratowanie zabytków

Warto szykować wnioski o dofinansowanie odnawianie olsztyńskich zabytków. Przyszłorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 600 tys. złotych.
Remonty dachów, odnowienie elewacji, renowacje stolarki, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej  – to tylko niektóre rodzaje prac, o wsparcie których ubiegają się olsztynianie. Wnioski o dofinansowanie inwestycji będą przyjmowane przez cały grudzień. – O dotacje mogą się starać wszyscy właściciele zabytków – przypomina Miejski Konserwator Zabytków, Anna Bobko. – To nie tylko obiekty wpisane do rejestru zabytków, ale także te znajdujące się w gminnej ewidencji.
W poprzednich latach dzięki miejskim dotacjom odnowiono m.in. elewacje kamienic przy ulicach: Mickiewicza 31-31A, 33, Żeromskiego 39 oraz placu Konsulatu Polskiego 5. Wyremontowane zostały także dachy przy ulicach Mickiewicza 3, Samulowskiego 6, Staszica 16 i Warmińskiej.
mgres