I sesja rady miasta

Olsztyńscy radni nowej kadencji złożyli ślubowanie, co potwierdziło ich wybór. Przewodniczącym Rady Miasta został Robert Szewczyk.
Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej był jedynym kandydatem na stanowisko przewodniczącego. W tajnym głosowaniu zyskał poparcie wszystkich głosujących. – Mam nadzieję, że ten wybór to nie tylko efekt zgłoszenia mnie przez największy klub w radzie, ale także mojego ośmioletniego doświadczenia jako radnego – mówił po ogłoszeniu decyzji rajców nowy przewodniczący Rady Miasta. – Zapewniam, że jestem otwarty na dialog i że będę pracować na rzecz wszystkich w najbardziej przejrzysty sposób.
Podczas I sesji Rady Miasta wybrani zostali także pozostali zasiadający w prezydium. Wiceprzewodniczącymi zostali: Nelly Antosz (Demokratyczny Olsztyn), Jarosław Babalski (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Zbigniew Dąbkowski (Ponad Podziałami). – Każdy z klubów ma swojego przedstawiciela w prezydium, to dobre rozwiązanie i sytuacja identyczna, jak w poprzedniej kadencji – komentował prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Liczę na szeroką współpracę, bo przecież wszyscy jesteśmy tu po to, by służyć mieszkańcom naszego miasta. Jestem optymistą, że górę będzie brać rozsądek, odpowiedzialność, a nie polityczne rozgrywki.
Spośród 25 rajców, ośmioro nie zasiadało w Radzie Miasta w minionej kadencji.
mgres