Prezydent złożył ślubowanie

Uroczysta inauguracja nowej kadencji Piotra Grzymowicza odbyła się w dawnej sali sesyjnej magistratu. W obecności kilkudziesięciu osób nowy prezydent odczytał rotę ślubowania. Przypomniał również najważniejsze założenia, jakie będzie realizować do 2023 roku. – Główna idea programu to poprawa jakości życia mieszkańców oraz przesunięcie akcentów programowych ze spraw, mówiąc najogólniej, miasta i jego struktury na mieszkańca i jego otocznie – mówił prezydent Olsztyna. – I to nie tylko w zakresie przyjaznej infrastruktury, ale także zabezpieczenia potrzeb społecznych. Dlatego w moim programie pojawiło się hasło „Teraz kultura”, oczywiście w najszerszym tego słowa znaczeniu.
Piotr Grzymowicz rozpoczął czwartą kadencję na stanowisku prezydenta. Pierwszy raz obejmował to stanowisko w 2009 roku po przedterminowych wyborach. W minionych, które odbyły się 4 listopada, uzyskał poparcie 34 444 osób (54,47 proc.).
mgres