Badania przy Wysokiej Bramy

Miasto zleciło przeprowadzenia badań archeologicznych na terenach pomiędzy Wysoką Bramą a ul. Nowowiejskiego. To kolejny krok do zagospodarowania tych terenów.
Prace archeologiczne związane z urządzeniem terenów wokół Wysokiej Bramy i w parku Podzamcze wzdłuż ul. Nowowiejskiego. Pierwszy krokiem było rozpisanie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji dla tego miejsca.
Teraz miasto zleca wykonanie badań ziemnych. – Zlokalizowane na omawianym obszarze inwestycje wiążą się z ryzykiem naruszenia nawarstwień historycznych i narażenia na zniszczenie reliktów architektury mieszkalnej oraz ewentualnych elementów systemu fortyfikacji Olsztyna – czytamy w opisie przetargu. – W związku z tym istnieje konieczność wykonania wyprzedzających badań archeologicznych, które pozwolą na rozpoznanie tego rejonu i sporządzenie jego dokumentacji, stosownie do zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Ze swojej strony wojewódzkie służby ochrony zabytków wskazały, że zakres planowanych prac ma polegać m.in. na wykonaniu przekroju poprzecznego przez fosę w obszarze planowanego parkingu podziemnego począwszy od tzw. muru wysokiego miejskiego do ul. Nowowiejskiego. Prace te mają wskazać przebieg, przekrój i głębokość fosy oraz ewentualnych towarzyszących jej konstrukcji.
Zagospodarowanie tych terenów ma polegać na obniżeniu o siedem metrów terenu przed Wysoką Bramą, w miejscu dawnej fosy. W jej części, przy ul. Nowowiejskiego, powstanie parking na 160-180 pojazdów, przykryty tzw. zielonym dachem. Odtworzone w tym miejscu zostaną dawne mury miejskie, powstanie też punkt widokowy na park Podzamcze i zamek. Zachowana ma zostać również rondela pod Wysoką Bramą.
mgres