Skutki podwyżki cen energii

Ratusz wyliczył, o ile wzrosną opłaty za oświetlenie uliczne i energię używaną w miejskich placówkach.
Władze miasta od lat obniżały ceny używanej energii elektrycznej. Było to możliwe dzięki temu, że gmina Olsztyn negocjowała stawki w imieniu blisko 300 innych podmiotów, w tym miejskich szkół, ale i innych gmin, z którymi działa w grupie. Tak już jednak nie będzie. Obecny rok jest jednak ostatnim, w którym można było liczyć oszczędności. W 2019 roku wprowadzone zostaną podwyżki. I to duże. Jest to efekt polityki rządu, która postawiła na produkcję energii głównie z węgla przy wzroście jego ceny o 50 proc., oraz wzroście ceny uprawnień do emisji CO2. ‎Koszty te poniosą samorządy i przesiebiorcy. Ratusz przeprowadził już wyliczenia, jak dokładnie miasto odczuje ten wzrost. – W przypadku opłat za zasilanie oświetlenia ulicznego opłaty wzrosną z ponad 1,3 mln zł do ponad 2 mln zł – mówi prezydent Piotr Grzymowicz. – Natomiast jeżeli chodzi o koszty zakupu energii potrzebnej do zasilania budynków i różnego rodzaju instalacji to opłaty wzrosną z dotychczasowych około 8,9 mln zł do ponad 14 mln zł.
Łącznie w przyszły roku miasto będzie musiało zapłacić blisko 6 mln zł więcej niż dotychczas.
mgres