Protestował w sejmie, wszedł do rady

Adrian Glinka uzupełnił skład Rady Osób Niepełnosprawnych. Młody olsztynianin przyjął nominację z rąk prezydenta miasta. Wesprze władze w działaniach na rzecz niepełnosprawnych swoją wiedzą i doświadczeniem.
– Decyzja o nominacji zapadła bez żadnych wątpliwości – mówi prezydent Piotr Grzymowicz. – Na pewno nie zabraknie tematów, którymi będzie miał możliwość się zajmować.
Adrian Glinka porusza się na wózku inwalidzkim. I właśnie tematyka poruszania się osób niepełnosprawnych oraz zagadnienia z zakresu sprzętu rehabilitacyjnego mają być najważniejszymi, jakimi ma się zajmować.
– Jest mi niezmiernie miło, że zostałem obdarzony zaufaniem – stwierdził Adrian Glinka. – Będę starać się godnie i rzetelnie wypełniać obowiązki.
Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie składa się z pięciu osób. Do jej najważniejszych celów należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ocena realizacji programów.
Cała Polska poznała Adriana i jego mamę podczas wiosennego protestu rodzin niepełnosprawnych w Sejmie. Tak się złożyło, że większość z 11 osób okupujących do końca sejmowy korytarz była z Olsztyna.
mgres