Teka Samulowskiego

W Galerii im. Hieronima Skurpskiego mieszczącej się w siedzibie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” odbyła się promocja kolejnej „Teki Mistrza”. Tym razem mini album poświęcono Andrzejowi Samulowskiemu, wnukowi warmińskiego poety i księgarza który całą swoją twórczość plastyczną poświęcił naszemu regionowi, a szczególnie Gietrzwałdowi i Olsztynowi. W wydawnictwie znalazło się kilka obrazów miasta, w którym znany plastyk mieszkał i tworzył przez ponad sześćdziesiąt lat. Swą aktywnością kontynuował dzieło swych zasłużonych dla regionu przodków. Podczas spotkania promującego czwartą „Tekę Mistrza” o życiu i twórczości Andrzeja Samulowskiego mówiły: historyk sztuki – Krystyna Koziełło-Poklewska oraz córka artysty Magdalena Samulowska.
Piąta Teka – jak zwykle – przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna zostanie wydana w roku przyszłym. Bohaterem będzie kolejna licząca się postać olsztyńskiego środowiska plastycznego.

Mirosław Rogalski