Powstały kolumbaria na cmentarzu

Nowe zbiorowe grobowce, które mogą pomieścić ponad 400 urn z prochami zmarłych, wybudowano na cmentarzu przy ul. Poprzecznej. W Olsztynie to coraz popularniejsza metoda pochówku. Nowe mogiły zbiorowe wybudowano w sąsiedztwie dotychczasowych. Mają podobną formę do tych wcześniejszych – z dwuspadowym dachem krytym ceramiczną dachówką. Miejsca na urny zostały rozmieszczone na trzech poziomach. Na każdym znajduje się 18 nisz mogących pomieścić od jednej do czterech urn. Przed każdą jest półka na kwiaty i znicze.
Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie nie przez przypadek zdecydował się na taką inwestycję. To coraz popularniejsza metoda pochówku. W mieście już, co czwarty pogrzeb odbywa się w ten sposób.
mgres

naszat