Dzień Absolwenta UWM

Dorocznym zwyczajem, w drugą sobotę września w Kortowie obchodzono Dzień Absolwenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczestniczyli absolwenci, którzy w tym dniu wyznaczyli sobie spotkania swych roczników, mieszkańcy Olsztyna związani z kortowską uczelnią, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Jak zwykle obchody Dnia Absolwenta rozpoczęły się na prowadzącej do Jeziora Kortowskiego Promenadzie Absolwentów, przed obeliskiem poświęconym pamięci absolwentów i pracowników naukowych uniwersytetu oraz poprzedzających go uczelni. W tym roku chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w niedawno: prof. Wojciecha Budzyńskiego, dra Józefa Chrzanowskiego i Barbary Michalak. Do zebranych przemówił prorektor UWM prof. Jerzy Przyborowski. Pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów i ustawiono znicze, po czym gromadnie udano się na okolicznościowe spotkanie w auli im. prof. M. Kotera na spotkanie z władzami UWM.
Po występie Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” najstarsi uczestnicy spotkania zostali uhonorowani przez władze uczelni Złotymi Dyplomami oraz odnowieniem dyplomów ukończenia studiów, przez co symbolicznie stali się pełnoprawnymi absolwentami uniwersytetu. W programie był też referat historyczny prof. Stanisława Achremczyka.
W spotkaniu uczestniczył wieloletni rektor kortowskiej uczelni, współtwórca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Tadeusz Krzymowski, który wydał właśnie „Strzępy autobiografii i refleksje starego fizjologa racjonalisty nad życiem”. Uczestnicy spotkania powitali Go owacją na stojąco.

Mirosław Rogalski

naszat