Zmarł prof. Wojciech Budzyński

Prof. Budzyński był jednym z pomysłodawców utworzenia w Olsztynie na bazie Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Miał 69 lat.
Prof. Wojciech Budzyński urodził się 5 grudnia 1948 roku w Guźlinie. Z Kortowem naukowo związany był od początku lat 70. XX w.
Był cenionym znawcą w dziedzinie nauk rolniczych i dyscyplinie agronomia. Wśród specjalistów tego obszaru zaliczany był do grona badaczy, których prace wniosły znaczący wkład w rozwój nauki.
Profesor Wojciech Budzyński był członkiem wielu rad programowych periodyków naukowych. Wysiłek i osiągnięcia profesora Wojciecha Budzyńskiego dla rozwoju nauk rolniczych nie pozostały niezauważone. Wyrazem uznania za tak zaangażowaną postawę jest wyróżnienie go wieloma nagrodami i odznaczeniami państwowymi, w tym: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Zasłużony dla rolnictwa”, Odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
mgres

naszat