Linia miejska wydłuży trasę

Nową, dłuższą trasą kursować mają autobusy linii miejskiej nr 110. Władze miasta podpisały umowę w tej sprawie z gminą Dywity.
Negocjacje zakończone, porozumienie z Olsztynem podpisane. Zakłada ono wydłużenie linii podmiejskiej nr 110 do Spręcowa. – A to oznacza, że od 1 października 2018 roku pięć dodatkowych kursów w dni robocze szkolne i dwa kursy w dni wolne od nauki szkolnej – mówi Jacek Niedwecki, z Urzędu Gminy w Dywitach.
Autobusy linii nr 110 kursują obecnie z Olsztyna do Dywit. Wydłużenie jej do Spręcowa przez DK51 oznacza, że na trasie powstanie pięć dodatkowych przystanków: w Dywitach przy sklepie Agro Dywity, w Ługwałdzie przy DK51, przy klasztorze Karmelitanek, w Spręcowie przy świetlicy wiejskiej i ostatni przystanek w Spręcowie na pętli w centrum wsi.
Wydłużenie linii 110 do Spręcowa, to kolejny przykład rozwoju transportu publicznego w Gmina Dywity, na terenie której funkcjonują trzy linie podmiejskie (108, 110 i 112) oraz sieć linii gminnych D1, D2 i D3. Gmina Dywity przeznacza na funkcjonowanie komunikacji publicznej, dowóz dzieci do szkół i transport niepełnosprawnych ponad milion złotych rocznie. – Wydłużenie linii 110 przez to także kolejny krok do podniesienia atrakcyjności terenów przeznaczonych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego i działalności gospodarczej – mówi Jacek Szydło, wójt gminy Dywity.

naszat