Nowe połączenie MPK

Od września autobusy miejskie z Olsztyna będą kursować do kolejnej, sąsiedniej gminy. W ratuszu zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. – Każdego dnia z całego powiatu do naszego miasta wjeżdża ok. 17 tys. aut – mówił prezydent Piotr Grzymowicz. – Dlatego tak ważne jest inwestowanie w komunikację publiczną. Takie działania to krok w kierunku zmniejszenia indywidualnego ruchu samochodowego na ulicach.
Dotychczas Olsztyn w zakresie komunikacji zbiorowej współpracował z Dywitami. Obowiązujące porozumienie zostało zawarte nieco ponad dwa lata temu – w czerwcu 2016 roku. Zgodnie z jego zapisami pasażerowie mogą tam podróżować trzema liniami – 108, 110 i 112. Teraz do współpracy przyłączyła się gmina Stawiguda. – Wielu mieszkańców pracuje albo uczy się w Olsztynie – przyznaje wójt Stawigudy, Irena Derdoń. – Nie mam wątpliwości, że współpraca będzie korzystna dla każdej ze stron.
Na teren gminy Stawiguda kursować będzie zupełnie nowa linia, o numerze 129. Każdego dnia wykonanych zostanie siedem par kursów między Olsztynem a Gryźlinami. Pojazdy wyjadą na trasy 1 września. – Ceny biletów oraz uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów wynikają z uchwalonych przez olsztyńską Radę Miasta przepisów – informuje dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Jerzy Roman. – To oznacza, że jednorazowy przejazd kosztuje trzy złote. Pasażerowie mogą tez korzystać np. z biletów czasowych: półgodzinnych, 45- lub 90-minutowych.
Do końca roku obsługa linii będzie kosztować gminę Stawiguda nieco ponad 332 tys. złotych. Natomiast w ciągu kolejnych 12 miesięcy – ponad 978,7 tys. złotych.
Linia na 129 będzie zaczynać swoje kursy przy placu Roosevelta. Autobusy będą się zatrzymywać w Tomaszkowie, Dorotowie, Stawigudzie, Miodówku, Zezuju i Gryźlinach.
mgres

naszat