Michelin w Olsztynie przechodzi na gaz

Firma Michelin zainwestuje 210 mln zł w budowę ciepłowni gazowej i gazociągu na terenie swojej olsztyńskiej fabryki opon. Ciepłownia, która zastąpi dotychczasową węglową, będzie odpowiadać przyszłym, bardziej restrykcyjnym europejskim normom środowiskowym. Do 2021 r. fabryka ograniczy zużycie węgla o 60 procent, a najpóźniej do 2030 roku, po zakończeniu programu, całkowicie przejdzie na ogrzewanie gazowe.
Jak tłumaczą przedstawiciele koncernu, celem inwestycji jest „uruchomienie na potrzeby olsztyńskiej fabryki opon nowego przyjaznego dla środowiska źródła energii”.
Inwestycja będzie realizowana w kilku etapach. Pierwszy z nich to budowa nowej ciepłowni gazowej, która zacznie produkcję ciepła w końcu 2019 roku. Na terenie fabryki powstanie też nowy gazociąg o łącznej długości 3 kilometrów. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach szerszego programu Michelin Polska, który ma na celu spełnienie przyszłych bardziej restrykcyjnych europejskich norm środowiskowych.
Innym istotnym celem zaplanowanej inwestycji jest dostosowanie nowej ciepłowni do potrzeb związanych z produkcją opon, tak aby zapewniała ona elastyczność i szybkość reagowania na zmienne zapotrzebowanie na energię. Jej całkowita wartość to 210 mln zł.
mgres

naszat