Nowy prezes Stomilu Olsztyn

Walne Zgromadzenie spółki powołało nowego prezesa Stomilu SA. Piłkarskim klubem będzie teraz rządzić Maciej Radkiewicz.
Maciej Radkiewicz zastąpił na stanowisku Mariusza Borkowskiego, który piastował tę funkcję od powołania spółki w 2015 roku. Radkiewicz to były piłkarz Stomilu, przez 20 lat związany m.in. z Grupą Polsat oraz z TVP. Ostatnio dyrektor biura reklamy TVP. – Zrobię wszystko, by kibicie byli dumni ze Stomilu – powiedział prezes Radkiewicz.
Decyzja o powołaniu nowego prezesa zapadła na walnym zgromadzeniu spółki Stomil Olsztyn S.A. – Właśnie zakończyliśmy posiedzenie walnego zgromadzenia spółki Stomil S.A. [100 proc. udziałów ma miasto – red.], które zostało przerwane w czerwcu. Jego tematem było podsumowanie działalności w 2017 r. Prezes Mariusz Borkowski uzyskał absolutorium – mówi prezydent Piotr Grzymowicz. – Na tym samym walnym zgromadzeniu dotychczasowy prezes spółki zdecydował o podaniu się do dymisji.
mgres

naszat