„Nie” dla nocnej prohibicji

Mieszkańcy Olsztyna nie chcą nocnej prohibicji – wynika z konsultacji społecznych przeprowadzonych przez ratusz. I to w zdecydowanej większości. Udział w badaniach wzięło blisko 1,8 tys. osób.
W marcu 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, której celem jest ograniczenie dostępności do napojów alkoholowych. Dokument daje gminom możliwość ograniczenia ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, regulowanie godzin sprzedaży takich napojów w sklepach w godzinach nocnych w godz. 22-6 rano. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień przygotował już projekt uchwały rady miasta. Dokument zakłada m.in. wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu właśnie w godz. 22-6. Propozycja ta podzieliła jednak przedstawicieli mieszkańców, część opowiedziała się za zaostrzeniem wyszynku, inni byli temu przeciwni. W tej sytuacji władze Olsztyna przeprowadziły konsultacje społeczne, które odbyły się w dniach 5-20 lipca. Ich wyniki są już znane. Badania przeprowadzono dwutorowo. Z jednej strony można było wypełnić ankietę na ratuszowej Platformie Konsultacji Społecznych, z drugiej na zasadzie badań opinii społecznej, czyli wypełnianie imiennych ankiet i wywiadów środowiskowych. W pierwszy przypadku swój głos zabrało blisko 1160 osób. W drugim przeprowadzono 600 takich wywiadów. – Jeżeli chodzi o pierwszą grupę respondentów, to ich zdecydowana większość wypowiedziała się przeciw jakimkolwiek zmianom. Było to 646 głosów. Jeżeli chodzi o wyniki wywiadów, to przeciwnych było 68 proc. ankietowanych – mówi prezydent Piotr Grzymowicz.
mgres

naszat