Ul. Jagiellońska przejezdna

Jagiellońska jest już przejezdna na całym odcinku, czyli od skrzyżowania z ulicami Limanowskiego i Sybiraków do skrzyżowania z ul. Wrocławską.
Nie ma jednak jeszcze oznakowania poziomego, a pasy do jazdy w każdym kierunku będą wyznaczone separatorami. Ponadto nadal prowadzone będą prace budowlane, dlatego nadal utrzymana zostanie m.in. tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Sybiraków i Rataja (funkcjonuje tam minirondo). Zakończenie wszystkich prac są zaplanowane na koniec lipca. – Przebudowa drogi obejmowała szereg prac – zaznacza prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz – zbudowaliśmy zatokę autobusową, wyremontowaliśmy chodniki, wybudowaliśmy drogę rowerową i wspólny ciąg pieszo-rowerowy. Do tego wydłużyliśmy pasy do lewoskrętu w ul. Limanowskiego. I jak zwykle przy takich inwestycjach zadbaliśmy także o przebudowę wszystkich sieci, min. kanalizacji deszczowej, elektrycznej, sanitarnej itp.
Koszt remontu odcinka ul. Jagiellońskiej od Sybiraków do Wrocławskiej to ponad 3,4 mln złotych. Gmina Olsztyn uzyskała dofinansowanie tego zadania w wysokości ponad 1,9 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
mgres

naszat