Sprzęt dla „Budzika”

Klinika „Budzik dla dorosłych” działająca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie otrzymała sprzęt medyczny wartości 60 tys. zł oraz obraz Edwarda Dwurnika pt. „Budzik”.
– Wsparcie, które otrzymaliśmy jest bardzo cenne. Dostaliśmy m.in. rotor zakupiony przez rotarian, który pozawala chorym wychodzącym z niepełnosprawności wykonywać ćwiczenia. Chcemy w przyszłości powiększyć „Budzik” i zakupić kolejnych 7 łóżek. Wiążę się to m.in. z rozbudową Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Bardzo pomógł nam również Uniwersytet i fundacja Ewy Błaszczyk. Na pewno będziemy szukać kolejnych pieniędzy – podkreśla prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor ds. Collegium Medicum UWM.
Darczyńcą jest klub Rotary. Na wyposażeniu kliniki znalazły się koncentratory tlenu, pionizator i rotor, dzięki którym leczenie pacjentów będzie przebiegać szybciej i skuteczniej.
– Aby skutecznie pomagać pacjentom, potrzebny jest coraz lepszy sprzęt i więcej wykwalifikowanej kadry. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie i liczymy na więcej – mówi dr Łukasz Grabarczyk, koordynator kliniki „Budzik dla dorosłych”. – Trafiają do nas pacjenci opuszczający oddziały intensywnej opieki w szpitalach. W olsztyńskiej placówce przez pół roku poddawani są intensywnej rehabilitacji. Klinika skupia się na kompleksowej opiece nad pacjentami, realizowane są różne formy rehabilitacji: cyberoko, stymulacje magnetyczne, kąpiele membranowe, perełkowe, rehabilitacja logopedyczna – dodaje dr Łukasz Grabarczyk.
mgres

naszat