Dworzec w Gutkowie zabytkiem

Obiekt przy ul. Sokolej jest jedyną w swoim rodzaju pamiątką po początkach kolei w Olsztynie. Został zbudowany w 1884 r., więc liczy już sobie ponad 130 lat i jest najstarszym dworcem w stolicy regionu. Takich budowli było niegdyś w regionie dużo więcej. Do dzisiaj przetrwały nieliczne. To przykład typowego obiektu barakowego, jakie były wznoszone przy wiejskich przystankach kolejowych na terenie Prus Wschodnich. Potem często przekształcano je i zastępowanych większymi budynkami. Dworzec w Gutkowie od powstania w 1883 roku nigdy nie został zmieniony i zachował swój pierwotny wygląd. I to właśnie autentyzm był najważniejszym argumentem przemawiającym za wpisaniem go do rejestru. Społecznicy z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami uznali, że budowla jest warta ochrony i zwrócili się do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o wpisanie go do rejestru. Konserwator przychylił się do tego wniosku. Jego właścicielami są kolejarze, którzy mają prawo odwołać się od decyzji konserwatora. Ci uznali, że nie będą tego robić.
mgres