Dworzec w Gutkowie zabytkiem

Obiekt przy ul. Sokolej jest jedyną w swoim rodzaju pamiątką po początkach kolei w Olsztynie. Został zbudowany w 1884 r., więc liczy już sobie ponad 130 lat i jest najstarszym dworcem w stolicy regionu. Takich budowli było niegdyś w regionie dużo więcej. Do dzisiaj przetrwały nieliczne. To przykład typowego obiektu barakowego, jakie były wznoszone przy wiejskich przystankach kolejowych na terenie Prus Wschodnich. Potem często przekształcano je i zastępowanych większymi budynkami. Dworzec w Gutkowie od powstania w 1883 roku nigdy nie został zmieniony i zachował swój pierwotny wygląd. I to właśnie autentyzm był najważniejszym argumentem przemawiającym za wpisaniem go do rejestru. Społecznicy z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami uznali, że budowla jest warta ochrony i zwrócili się do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o wpisanie go do rejestru. Konserwator przychylił się do tego wniosku. Jego właścicielami są kolejarze, którzy mają prawo odwołać się od decyzji konserwatora. Ci uznali, że nie będą tego robić.
mgres

naszat