Nabór do żłobków

Miasto prowadzi 4 takie placówki. We wszystkich miejsc jest 308, a chętnych jak się okazało było prawie dwa razy tyle. Rodzice złożyli 575 wniosków o przyjęcie do miejskiego żłobka. Trzeba jednak pamiętać, że pierwszeństwo przy rekrutacji mają dzieci, które chodziły do żłobka już rok wcześniej. Takich szczęściarzy jest w tym roku 152. Potem komisje rekrutacyjne przyjmują dzieci niepełnosprawne, dzieci z rodzin wielodzietnych. W konsekwencji 419 małych kandydatów nie zostało przyjętych. Powodem takiej sytuacji był głównie brak miejsc, ale kilkoro dzieci nie spełniało też kryteriów.
Te kryteria, na które komisje zwracały uwagę przy ocenie wniosku, to miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych – muszą mieszkać w Olsztynie, czy zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin lub nauka w trybie dziennym, bo żłobek jest szczególnie potrzebny tym, którzy muszą godzić obowiązki zawodowe z wychowaniem dziecka.
mgres

naszat