Absolutorium dla prezydenta

Zatwierdzenie budżetu miasta za 2017 rok było najważniejszym punktem środowej sesji rady miasta. – Są dwie szczególne sesje w skali roku – podkreśla radny Jan Tandyrak –  jedna to zatwierdzenie budżetu, a druga to absolutorium za wykonanie tego budżetu.
I właśnie podczas tej drugiej Rada Miasta udzieliła Piotrowi Grzymowiczowi, prezydentowi Olsztyna, absolutorium. Za głosowało 18 osób, a przeciw – 7. – Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała nasz budżet – podkreśla Teresa Zając, dyrektor Wydziału Budżetu – i w określiła, że budżet spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych.
Budżet w roku 2017 został zamknięty nadwyżką dochodów nad wydatkami, w wysokości ponad 59 milionów złotych. Natomiast dług został zredukowany o blisko 46 mln złotych. – Jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych miast wojewódzkich w Polsce – podkreślił prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz – taki wynik to nasza wspólna praca. I za to, a także za zaangażowanie moim współpracownikom należą się wielkie słowa podziękowania.
mgres

naszat