Jest wykonawca projektu dworca

PKP S.A. rozstrzygnęły przetarg na projekt budowy nowego dworca oraz przebudowę układu torowo-peronowego na stacji Olsztyn Główny. Dokumentacja powstanie w ciągu ciągu roku, a przebudowa rozpocznie się za około dwa lata. PKP S.A. oczekują, że nowy obiekt stanie się reprezentacyjną bramą do miasta. Zakres inwestycji PKP PLK obejmuje zaprojektowanie wielobranżowej przebudowy infrastruktury torowo-peronowej, natomiast zakres PKP S.A. to projekt wyburzenia istniejącego dworca oraz budowę nowego budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Opracowania stanowiące przedmiot zamówienia mają stanowić dwa odrębne opracowania projektowe.
Starania lokalnych organizacji społecznych o uznanie modernistycznego budynku dworca za zabytek nie odniosły na razie oczekiwanego skutku. Wojewódzki konserwator zabytków uznał, że ochroną należy objąć jedynie wiaty na peronach 2, 3 i 4. Wykonawca powinien zaproponować trzy warianty różniących się estetycznie koncepcji programowo-przestrzennych nowego budynku dworca wraz z nowym układem – dojściem do peronów łączącym obie strony miasta i z zagospodarowaniem terenu. Nowy dworzec – według założeń PKP S.A. – ma się stać „bramą do miasta” i wizytówką kolei. W budynku zostaną zachowane pewne elementy starego dworca – mozaiki oraz zegar naścienny.
mgres

naszat