Rozstrzygnięcie „Podwórek z Natury”

Program jest skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy chcą zmienić otoczenie miejsca swego zamieszkania w zielone miejsce spotkań i wypoczynku. Do udziału można było zgłaszać przestrzenie, które są własnością gminy Olsztyn.
W tegorocznej edycji wystartowały trzy podwórka z Zatorza:
– podwórko przy ul. Żeromskiego 34,
– „Zaułek optymistów” – ul. Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej,
– „Mały Bronx” – ul. Limanowskiego 4-12.
Na potrzeby każdego z podwórek przygotowana została koncepcja zagospodarowania. Autorami są studenci architektury krajobrazu w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, którzy blisko współpracowali z mieszkańcami. Konkurs został właśnie rozstrzygnięty. – Przedstawiciele komisji uznali, że każda z opracowanych koncepcji jest ciekawym i niepowtarzalnym projektem, a jednocześnie przemyślaną odpowiedzią na problemy zidentyfikowane przez mieszkańców w przestrzeni ich najbliższego otoczenia – informuje prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.
Na realizację każdej koncepcji w tym roku przeznaczone jest 17 tys. zł. Dodatkowe wsparcie – 9 tys. złotych – trafi do „Zaułka optymistów” za koncepcję ogrodu deszczowego, wpisującego się w jednocześnie w działania przyjazne i potrzebne środowisku. To oryginalne i nowatorskie rozwiązanie, które dotychczas nie było stosowane w Olsztynie.
Koncepcje powstały pod nadzorem dr inż. arch. Wiesławy Gadomskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
mgres

naszat