Święto UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski świętuje swoje 19-lecie. Rektor uczelni prof. Ryszard Górecki przypomniał, że uniwersytet w następnym roku, 1 czerwca świętować będzie jubileusz 20-lecia. Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się już podczas tegorocznej inauguracji roku akademickiego. – Przed nami rok wielu wydarzeń naukowych, artystycznych, kulturalnych, wydawniczych i sportowych, uświetniających obchody jubileuszu – zapowiedział rektor.
W trakcie uroczystości nadany został prof. Aartowi de Kruiftowi tytuł honoris causa. Senat uczelni szczególnie docenił jego zasługi w zakresie badań nad rozrodem zwierząt gospodarskich oraz zdrowiem stad; za aktywne i skuteczne wdrażanie nowych idei dydaktycznych i edukacyjnych w europejskim kształceniu lekarzy weterynarii; za wspieranie rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w zakresie implementacji europejskich programów i standardów nauczania klinicznego.
mgres

naszat