Wawrzyn Literacki 2017

Literacka Nagroda Warmii i Mazur została wręczona po raz czternasty. O przyznaniu Wawrzynu decyduje Kapituła powołana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Pod uwagę brany jest tematyczny i twórczy związek książki z regionem Warmii i Mazur. W tej edycji 300 kandydatów do nagrody zgłosili dziennikarze, wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz czytelnicy.
Nominowane książki prezentowane były w mediach. Galę wręczenia Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za 2017 rok poprowadził dyrektor WBP Andrzej Marcinkiewicz, który powitał licznych gości. Na początek przedstawiono książki, które otrzymały nominacje: „Kroniki z życia ptaków i ludzi” Aidy Amer, „Zakładnik” Przemysława Borkowskiego, „Notes kurlandzki” Kazimierza Brakonieckiego, „Plankton” Mariusza Sieniewicza i „Wzgórze psów” Jakuba Żulczyka.
Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin wręczył nominowanym dyplomy, a następnie nagrodzonym nagrody. Jedną z nich otrzymał Jerzy Kurowski za publikację „Słynne okładki”.
Tak się złożyło, że nagrodę czytelników oraz Wawrzyn przyznany przez Kapitułę otrzymał ten sam autor – Jakub Żulczyk, autor książki „Wzgórze psów”. Urodził się w Szczytnie. Skończył LO I w Olsztynie. Obecnie związany z Warszawą. W jego imieniu nagrody odebrali rodzice. Stosowną laudację wygłosił redaktor Radia Olsztyn Robert Lesiński. Ponadto podczas gali pracownikom bibliotek wręczono nagrody dekady.

Mirosław Rogalski

naszat