Milionowe inwestycje wodociągów

Olsztyńskie Wodociągi otrzymają 41,5 mln zł unijnej dotacji na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na swoim. Skorzystają z tego również sąsiednie gminy.
Pieniądze pochodzą z Funduszu Spójności. Miejskim wodociągom przekaże je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ma być realizowany wspólnie z sąsiednimi gminami Dywity i Gietrzwałd. – Dzięki wspomnianej inwestycji około 2,5 tys. osobom poprawi się jakość wody, a 60 kolejnych osób przyłączy się do sieci kanalizacyjnej – mówi Anita Chudzińska, rzeczniczka Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
W ramach pozyskanych środków zaplanowano m.in. realizację:
* budowa kolektora sanitarnego i sieci kanalizacji sanitarnej w Olsztynie (3,78 km),
* przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – renowację kolektora w Olsztynie (0,23 km),
* budowa sieci wodociągowej w Olsztynie oraz w gminie Dywity (10,54 km),
* przebudowa sieci wodociągowej w gminie Dywity (1,97 km),
* wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi,
* rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sząbruku (gm. Gietrzwałd),
* budowa punktu zrzutu nieczystości na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie.
Prace potrwają do końca 2020 r., a pełny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do stycznia 2022 r. Całkowity koszt projektu to ponad 80 mln zł.
mgres

naszat