Ratowanie niezwykłej księgi

Peregrinatio in Terram Sanctam” autorstwa Bernarda de Breidenbacha chce uratować przed dalszym zniszczeniem biblioteka Hosianum. To pierwszy drukowany opis pielgrzymki do Ziemi Świętej.
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” szuka funduszy na odnowienie tego dzieła. Jest bardzo zniszczone. – Potrzebne jest wykonanie m.in. konserwacji oprawy wykonanej z tektury i skóry, która jest rozdarta. To samo stało się z przedartymi widokami miast opisanych w dziele – mówi ks. Tomasz Garwoliński, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”. – Dochodzą do tego przebarwienia i różnego rodzaju plamy, jak te po rozlanej oliwie.
Biblioteka szuka środków na uratowanie „Peregrinatio in Terram Sanctam” autorstwa Bernarda de Breidenbacha, dzieła pochodzącego z końca XV wieku. – To pierwszy drukowany opis podróży do Ziemi Świętej, a jednocześnie jedno z najwcześniej wydrukowanych książek zawierających opisy topograficzne, mapy i widoki miast – podkreśla ks. Garwoliński.
Biblioteka ma szanse na pozyskanie części środków z dotacji zarezerwowanych przez miasto na podobne projekty zgłaszane przez lokalne instytucje. Szacunkowy całkowity koszt renowacji dzieła z Hosianum to około 20 tys. zł.
mgres

naszat