Milionowa inwestycja miejskiej ciepłowni

Olbrzymi kocioł wyprodukowany w Czechach zostanie zamontowany w nowej ciepłowni, która powstanie na Słonecznym Stoku. To najnowsza inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Robi wrażenie, bo koszt zakupu samego urządzenia przekracza 16,5 mln zł. Dostawcą ekologicznego kotła jest czeska spółka PBS Brno na dostawę ekologicznego kotła. Urządzenie o mocy 25 MWt będzie spalało biomasę w postaci leśnej zrębki drzewnej.
Jak zapowiada producent zostanie ono wyposażone w system zmniejszania objętości tlenków azotu w gazach wylotowych. To bardzo ważna sprawa, bo są to najbardziej istotne gazy dla zanieczyszczenia powietrza. Tlenek azotu i dwutlenek azotu przyczyniają się do powstawania smogu i kwaśnych deszczów. W ramach współpracy spółka PBS Brno będzie także odpowiadać za przeprowadzenie prac inżynieryjnych i nadzorowanie montażu kotła, którego uruchomienie zaplanowano na maj 2019 roku.
mgres

naszat