Nagrodzeni statuetkami

Władze miasta uhonorowały tych, którzy dbają o bezpieczeństwo olsztynian. Uroczystość zorganizowano przy okazji Światowego Dnia Obrony Cywilnej. Specjalne wyróżnienia przyznawane są przedstawicielom instytucji, jak i osobom prywatnym. – Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność – stwierdził prezydentPiotr Grzymowicz. – To święto wszystkich, którzy codzienny wysiłek wkładają w nasze bezpieczeństwo. Obchody święta służą promowaniu idei, a także uhonorowania osób, które służą idei.
Wśród wyróżnionych statuetkami „Lider Bezpieczeństwa” znaleźli się: Jerzy Litwiński, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Rada Olsztyńskich Seniorów, Krzysztof i Kornel Pawłowscy oraz Robert Szeląg, Mateusz Olasek, Bartłomiej Przybysz, Michał Wilanowski. Statuetki „Za wzorową realizację zadań Obrony Cywilnej w 2017 r.” trafiły do przedstawicieli ośmiu olsztyńskich instytucji. Poza tym wyróżniony został – w związku z 25 rocznicą pełnienia obowiązków w strukturach Obrony Cywilnej Miasta – Bonifacy Kowalczyk, pracownik obrony cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie.
W Olsztynie zadania obrony cywilnej realizują 93 zakłady pracy. W poprzednim roku zorganizowanych zostało niemal 70 ćwiczeń.
mgres

naszat