Opóźnienie przy ul. Partyzantów.

Prace rozpoczęły się na początku września. Wykonawcą jest firma Balzola. Od początku, także ratusz, zwracał uwagę, że ich tempo nie jest satysfakcjonujące. Wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Jak wynika z odpowiedzi przesłanej przez ratusz na interpelację złożoną przez radnego SLD Krzysztofa Kacprzyckiego, na 31 stycznia 2018 roku wykonawca wykonał około 10,5 proc. zakładanych prac. Niezadowalające jest również „fakturowanie względem płatności”. Potwierdzono zaledwie 30 proc. wartości wykonanych robót. Problemem Balzoli jest brak podwykonawców do „realizacji konstrukcji zabezpieczającej torowisko znajdujące się równolegle do ul. Partyzantów oraz do wykonania przewiertu pod torami”. Dopiero 15 lutego rozpoczęto roboty związane z włączeniem sieci deszczowej do magistrali w al. Wojska Polskiego oraz wzdłuż torów w kierunku ul. 1 Maja na zapleczu siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji. A miały się one rozpocząć we wrześniu 2017 roku. Odpowiedni za to postęp prac notowany w „zakresie robót związanych z siecią wodociągową i teletechniczną”. Władze miasta nie zamierzają jednak wyciągać konsekwencji wobec Balzoli. Na korzyść tej firmy przemawia fakt, że nadrabia zaległości w okresie zimowym, mimo że w tym czasie umowa zakłada przerwę mającą trwać od 15 grudnia 2017 roku do 15 marca 2018 roku.
mgres

naszat