Miasto sprzedaje budynek w koszarach

Na sprzedaż wystawiono nieruchomość byłej Jednostki Wojskowej 1980 przy ul. Jagiellońskiej. Funkcjonowała ona tam jeszcze w latach 90. XX wieku. Budynek znajduje się przy ul. Szewczenki 3 w Olsztynie, która znajduje się na działce o łącznej powierzchni blisko 470 m kw. Jego przeznaczenie to usługi nieuciążliwe. Cena wywoławcza wynosi 650 tys. zł, z czego wartość samego gruntu oszacowano na 200 tys. zł.
Nieruchomość ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków. Jest ona w złym stanie. Wymaga kapitalnego remontu. Ewentualny nabywca musi liczyć się ze sporymi wydatkami, tym bardziej, że miasto zaznacza, że w grę nie wchodzi wyburzenie, ale adaptacja budynku, podobnie jak jej historyczne ogrodzenie.
Ponadto na terenie działki występuje różnorodny drzewostan, w tym klony, daglezja i jarząb, a nabywcy zaleca się zachowanie tej zieleni w maksymalnym stopniu.
mgres

naszat