UWM z placówką w Chinach?

Otwarcie placówki naukowo-dydaktycznej w Chinach zaproponowała władzom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego delegacja miasta Weifang. Spotkaniem, na którym padła ta propozycja odbyło się w Olsztynie. W skład chińskiej delegacji weszli prof. Chen Junheng, prezydent Instytutu Naukowo-Badawczego Nowych Źródeł Energii na tamtejszym uniwersytecie, Wang Fangjun, dyrektor generalny spółki technologicznej w Weifang Youjia zajmującej się nowymi źrodłami energii. Towarzyszyła im Chen Yiyu – zastępczyni dyrektora generalnego spółki Yilu Fenfang Zhineng zajmującej się systemami transportowymi. Zaproponowali władzom uczelni otwarcie placówki naukowo-dydaktycznej w Chinach. Interesuje ich współpraca na polu nauk ścisłych, stosunków międzynarodowych i ekonomii. Proponują także uruchomienie w Kortowie Instytutu Konfucjusza, który zajmuje się nauką języka chińskiego i promocją chińskiej kultury na świecie. Takie instytuty są już w Polsce przy Politechnice Opolskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jagiellońskim, Wrocławskim i Gdańskim. Chińscy goście deklarują, że strona chińska weźmie na siebie ciężar finansowy tych przedsięwzięć. – Jesteśmy zainteresowani tą współpracą. Od ogólnych deklaracji trzeba teraz przejść do omawiania szczegółów, a te bywają czasami trudne, gdy chodzi o finanse – stwierdził prof. Mirosław Gornowicz, prorektor UWM ds. ekonomicznych i rozwoju.
mgres

naszat