Remont ul. Jagiellońskiej

Zbliża się przebudowa odcinka ul. Jagiellońskiej od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Wrocławską (dawna ul. Hanki Sawickiej). To pierwszy etap remontu.
Docelowo przebudowie poddany zostanie blisko kilometrowy odcinek ul. Jagiellońskiej aż do okolicy skrzyżowania z ul. Bydgoską. W pierwszym etapie remont obejmie fragment ul. Jagiellońskiej od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Wrocławską (dawna ul. Hanki Sawickiej). Prace mają rozpocząć się na początku marca i zakończyć do końca czerwca 2018 roku.
Najważniejszymi elementami inwestycji będzie budowa zatoki autobusowej (naprzeciwko osiedla na terenie dawnej jednostki wojskowej), remont chodników, budowa drogi rowerowej i wydłużenie pasów do lewoskrętu w ul. Limanowskiego. Przebudowane zostaną również sieci, w tym kanalizacji deszczowej, elektrycznej, sanitarnej.
Koszt remontu odcinka drogi od Sybiraków do Wrocławskiej to ponad 3,4 mln zł, z czego prawie 2 mln zł  pochodzi z dofinansowania unijnego, jakie Gmina Olsztyn uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
mgres

naszat