Dworzec to nie zabytek

Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał, że dworzec, za wyjątkiem wiat peronowych nie kwalifikuje się do ujęcia w rejestrze zabytków. O objęcie tego obiektu starały się organizacje społeczne: olsztyński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, Forum Rozwoju Olsztyna oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Ich zdaniem jest cennym dziedzictwem architektoniczne, które warto chronić. Wojewódzkie służby konserwatorskie odmówiły jednak wpisania dworca do rejestru. – Mój osąd jest taki, że dworzec w Olsztynie nie ma aż takich wybitnych walorów architektonicznych i przestrzennych, aby mógł być uznany za zabytek – stwierdził Dariusz Barton, wojewódzki konserwator zabytków. – Nie rozpatrywaliśmy tej sprawy w kategoriach, czy dworzec będzie rozebrany, czy nie. Musieliśmy się od tych emocji stron oddzielić i orzec, czy architektura zasługuje na ochronę prawną. Służby konserwatorskie uznały jednak, że ochroną powinny zostać objęte historyczne zadaszeń nad peronami 2, 3 i 4. . – Są one świadkiem tego dawnego dworca – powiedział Barton.
mgres

naszat