Klub PiS bez radnej

Radna Elżbieta Wirska nie jest już w klubie radnych PiS rady miasta. Ci ostatni chcieli ją usunąć, ta jednak sama złożyła rezygnację. Powodem niezadowolenia z działalności radnej Wirskiej jej klubowych kolegów i koleżanek było to, że zagłosowała za tym, żeby zaskarżyć do sądu rozstrzygnięcie wojewody z PiS-u, który przemianował ul. Dąbrowszczaków na ul. Kruka. Radna Wirksa weszła do rady miasta z listy Prawa i Sprawiedliwości, choć sama należy do Solidarnej Polski.
O tej radnej było głośno za sprawą kilku jej wypowiedzi. Publicznie krytykowała m.in. Muzeum Nowoczesności, której jej zdaniem niezbyt przybliżało polską historię Olsztyna, ale tę pruską. Radnej podpadł nieżyjący już Erwin Kruk, wybitny poeta mazurski, działacz Solidarności. Określiła go jako „PRL-owskiego dziennikarza, który się wyhodował w PRL-u”. Wcześniej radna Wirska krytykował również pomysł nadania jednej z ulic w Olsztynie imieniem nie żyjącego już działacza opozycji Jacka Kuronia.
mgres

naszat