Propozycja nazwy dla plant

Janiny i Wandy Pieniężnych – to pomysł na nazwę dla miejskich plant. Wniosek w tej sprawie złożyła Partia Razem.
Planty miejskie, które powstają wzdłuż alei Pieniężnego w Olsztynie będą nowym miejscem wypoczynku olsztynian. Połączą Park Centralny z Podzamczem i zostaną podzielone na dwie strefy: piknikową oraz strefę wyciszenia i relaksu.
Prace mają zakończyć się wiosną. Do ratusza wpłynęła kolejna propozycja nazwania tego miejsca. Swoją przedstawili działacze z Partii Razem. – Chcielibyśmy zaproponować Panu Prezydentowi by zadanie to rozpocząć od nazwania odnowionych plant Starego Miasta przy ulicy Pieniężnego imionami Joanny i Wandy Pieniężnych – czytamy we wniosku. – Pragniemy przypomnieć, że żona Seweryna Pieniężnego, Wanda Pieniężna z Dembińskich była równie co jej małżonek zaangażowana w przedwojenną działalność patriotyczną na Warmii
Natomiast Janina Pieniężna to matka Seweryna Pieniężnego.
Pierwszą propozycję nazwania plant złożył radny Marian Zdunek. Chce on, by patronem tego miejsca został ks. Tadeusz Borkowski, który przez 30 lat był proboszczem parafii św. Jakuba.
mgres

naszat