UWM z umową o współpracy

Uczelnia podpisała umowę z firmą Zortrax, zajmującą się produkcją drukarek 3D. Władze uniwersytetu liczą na wymierne korzyści z tej współpracy. Dotyczyć mają one studenci z wybranych wydziałów będą łączyć naukę z praktyką w zawodzie. Chodzi o prowadzenie stażów. Studenci będą studiować na UWM, ale zajęcia mają odbywać odbywać w firmie. Podobnie dzieje się w przypadku Michelnin. – To pierwsza tak szeroko zakrojona współpraca pomiędzy firmą działającą w sektorze druku 3D, a uczelnią wyższą w Polsce – podkreślają przedstawiciele firmy Zortrax.
Dodatkowo umowa o współpracy zakłada prowadzenia wspólnych prac badawczych. Na podpisaniu umowy obecni byli dziekani wielu wydziałów UWM, a także kierownicy projektów badawczych. Współpracą z Zortraxem zainteresowana jest np. stacja w Bałdach, która jest wyposażona w supernowoczesny radiotelskop wykorzystywany do badań jonosfery. Zortrax to firma z Olsztyna. Zajmuje się produkcją drukarek 3D, zatrudnia ponad sto osób, współpracuje z około 160 partnerami w 50 krajach, głównie w Europie i Azji.
mgres

naszat