Wycinka drzew wstrzymana

Prezydent Olsztyna zdecydował o wstrzymaniu zaplanowanej wycinki części drzew rosnących wzdłuż brzegów jez. Długiego. Takie działanie niosłoby poważną szkodę dla przyrody oraz wyglądu popularnego wśród olsztynian miejsca.
Zlecona zostanie niezależna ekspertyza, która ma wykazać, które okazy są w najgorszej kondycji oraz możliwość rozłożenia prac w czasie. Jednocześnie stan drzew będzie na bieżąco monitorowany przez specjalistów zajmujących się zielenią.
W planach było usunięcie ponad 70 okazów topól – przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury otaczającej jez. Długie. Łamiące się, spadające na ścieżkę rowerową i deptak suche konary zagrażały zdrowiu spacerowiczów  i rowerzystów. Poza tym korzenie niszczyły infrastrukturę, co również może prowadzić do groźnych zdarzeń.
Topole, które wskazane zostały do wycinki, posadzone zostały około 80 lat temu (ok. 1935 roku). Natomiast gatunki rosnące nad brzegami jez. Długiego wchodzą w tzw. wiek starczy około 60.-70. roku istnienia. Oznacza to, że drzewa te są u kresu życia, co potwierdza m.in. schnięcie ich koron. To jednocześnie wiąże się z koniecznością zastępowania obumierającego drzewostanu nowym.
mgres

naszat