Droższe za parkowanie w Strefie?

Taką propozycję złożył radny SLD Krzysztof Kacprzycki. Jego zdaniem w górę powinny pójść opłaty abonamentowe. Miesięczny kosztuje 100 zł. Ale z oczywistych względów zdecydowana większość kierowców decyduje się na zakup abonamentu kosztującego 400 zł za pół roku. – Powstaje dosyć duża dysproporcja pomiędzy opłatami za taki postój, a miesięcznymi opłatami za bilet miesięczny w komunikacji miejskiej (kosztuje 80 zł). W pierwszym przypadku roczny koszt parkowania wynosi 800 zł, w drugim 960 zł. Chcąc zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego powinno się to zmienić – stwierdził radny Kacprzycki.
Dlatego najlepszym rozwiązaniem, zdaniem radnego, powinno być podniesienie opłat abonamentowych.
Jerzy Roman, dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu, twierdzi, że w ostatnim czasie cena za bilet miesięczny była obniżana dwukrotnie. Dlatego dalsza obniżka nie wchodzi w grę. – Przygotuje radnym zestawienie opłat abonamentowych obowiązujących w innych miastach Polski. Decyzja w tej sprawie będzie należała do nich – stwierdził dyrektor Roman.
mgres

naszat