Była konserwator zabytków oskarżona

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierował do olsztyńskiego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Barbarze Z. byłej Warmińsko-Mazurskiej Konserwator Zabytków. Śledczy zarzucają jej dokonanie łącznie 6 przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym. Oprócz wymienionej w aktem oskarżenia objęto jeszcze 5 osób, w tym Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego. Barbarze Z. zarzucono przyjęcie w latach 2008, 2010 i 2011r. korzyści majątkowych w postaci uiszczenia opłaty za pobyt w jednym z krajowych SPA oraz pobytu w Egipcie i Turcji w łącznej kwocie ponad 12 tys. zł.
Dwa kolejne zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę. Kolejny zarzut związany jest z zaniechaniem wstrzymania wypłaty II transzy dotacji w kwocie 20 tys. zł w związku z realizacją umowy na roboty budowlane – reliktów muru 2 obronnego w Nowym Mieście Lubawskim, pomimo tego, iż wiedziała, że prace te nie zostały wykonane w uzgodnionym terminie. Barbara Z. nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i odmówiła złożenia wyjaśnień. Grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.
mgres

naszat