Koniec nielegalnych altan

Radni zdecydują o losie całorocznych altan, które stoją na terenie ogródków działkowych Oaza w Gutkowie. Skupiają one ponad 300 właścicieli działek ogrodowych. Wielu z nich jednak, zamiast zwykłych altanek zbudowało sobie całoroczne domy, w których mieszkają.
Zdaniem ratuszowych urzędników, stało się to jednak wbrew przepisom określającym dopuszczalne wymiary. Ponad wymiarowych jest obecnie około 60. Działkowcy, którym grozi rozbiórka altan wystąpili do rady miasta Olsztyna, by uznała, Oazę za grunty rekreacyjne. To otworzyłoby drogę do legalizacji ich nieruchomości. Władze Olsztyna odrzuciły jednak tę propozycję i przygotowały nowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazując, że Oaza to wyłącznie tereny ogrodów działkowych. Dokument będzie głosowany na sesji rady miasta, która odbędzie się 29 listopada. – Po rozpoczęciu i przeprowadzeniu procedury sporządzania planu, dokument zostanie poddany pod głosowanie Rady Miasta. Wynik głosowania przesądzi o jego uchwaleniu lub nieuchwaleniu – odpowiedzieli ratuszowi urzędnicy zainteresowanym działkowcom.
mgres

naszat