Budżet miasta na 2018 rok

Rozbudowa transportu publicznego, ale także konieczność znalezienia pieniędzy na skutki reformy oświaty – to główne założenia projektu budżetu miasta na 2018 rok. Wynika z niego, że dochody mają wynieść 1 mld 254 mln zł. Natomiast planowane wydatki ratusz oszacował na poziomie 1 mld 347 mln zł. Oznacza to, że zadłużenie miasta wyniesie w przyszłym roku około 93 mln zł. To więcej, niż planowano w tym roku. Chodzi o kwotę około 30 mln zł. Jednym z powodów wzrostu zadłużenia jest konieczność sfinansowania skutków rządowej reformy oświaty polegającej na likwidacji gimnazjów. Na ten cel potrzeba dodatkowych 15 mln zł. Znaczna część, bo ponad 26 proc., wydatków ogólnych ma być przeznaczona na rozwój transportu. W tej dziedzinie miasto planuje budowę kolejnej linii tramwajowej, zakup nowego taboru autobusowego oraz rozszerzenie systemu ITS. Za ok. 35 mln zł w Olsztynie powstanie Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, które swoim działaniem obejmie nie tylko miasto, ale i powiat. Miasto chce też sfinansować – za 2 mln zł – budowę nowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kętrzyńskiego.
mgres

 

naszat