Text Example

reklama

good
Text Example

reklama

naszat

Nowe logo UWM

Po blisko 18 latach swojego istnienia uczelnia postanowiła odświeżyć swój wizerunek. Służyć ma temu ogólnopolski konkurs na logo UWM. Ten zosta właśnie rozstrzygnięty. W skład komisji konkursowej weszło dwóch uznanych w Polsce ekspertów grafików: prof. Wiesław Bieńkuński, wykładowca w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz prof. Sławomir Ratajski, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki w rządzie premiera Jerzego Buzka oraz przedstawiciele UWM. Komisja konkursowa najwyżej oceniła pracę Piotra Felszyńskiego, która wyróżniała się spośród nadesłanych propozycji. Uznała, że „proponowany logotyp jednoznacznie kojarzy się z uczelnią, w syntetyczny sposób wyraża jej specyfikę, posiada wysokie walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność”.

– Logo musi być świeże, estetyczne i zgodne ze współczesnymi trendami. Musi dobrze wyglądać zarówno w powiększeniu, jak i pomniejszeniu, np. na wizytówkach. Nowe logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego takie właśnie jest – zapewnia prof. Sławomir Ratajski.

mgres

naszat