Nowe logo UWM

Po blisko 18 latach swojego istnienia uczelnia postanowiła odświeżyć swój wizerunek. Służyć ma temu ogólnopolski konkurs na logo UWM. Ten zosta właśnie rozstrzygnięty. W skład komisji konkursowej weszło dwóch uznanych w Polsce ekspertów grafików: prof. Wiesław Bieńkuński, wykładowca w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz prof. Sławomir Ratajski, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki w rządzie premiera Jerzego Buzka oraz przedstawiciele UWM. Komisja konkursowa najwyżej oceniła pracę Piotra Felszyńskiego, która wyróżniała się spośród nadesłanych propozycji. Uznała, że „proponowany logotyp jednoznacznie kojarzy się z uczelnią, w syntetyczny sposób wyraża jej specyfikę, posiada wysokie walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność”.

– Logo musi być świeże, estetyczne i zgodne ze współczesnymi trendami. Musi dobrze wyglądać zarówno w powiększeniu, jak i pomniejszeniu, np. na wizytówkach. Nowe logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego takie właśnie jest – zapewnia prof. Sławomir Ratajski.

mgres

naszat